Circuit zowel KNMV als MON goedgekeurd

Circuit zowel KNMV als MON goedgekeurd

Het plaatje van de MON zat er al langer, het plaatje met de goedkeuring van de KNMV is vorige week geplaatst dus nu is het weer te zien bij ons circuit dat we voor beide banen goedkeuring hebben tot en met 2021.

We zijn er weer klaar voor tot 2022 beide bonden!

Algemene ledenvergadering M.C. Deurne dinsdag 14 januari

Algemene ledenvergadering M.C. Deurne dinsdag 14 januari

Beste (ouders van) leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Goedkeuring van het verslag van de jaarvergadering 2019
  3. Ingekomen stukken en mededelingen 
  4. Nieuws uit het Bestuur
  5. Ledenbestand
  6. Financiën en kascontrole
  7. Programma 2020
  8. ingekomen vragen i.p.v. rondvraag
  9. Sluiting

Wie : (ouders van) Jeugdleden, (rustende) Leden, Vrijwilligers, Sponsoren. 

Wat : Algemene Ledenvergadering

Waar : t Vertierke, Blasiusstraat 7 in Deurne-Zeilberg

Wanneer : dinsdag 14 januari 2020

Hoe laat : 19:30 uur ontvangst met koffie, 20:00 uur aanvang.

Aansluitend: gezamenlijk een drankje

Heb je vragen/opmerking dan kun je die doorgeven via info@mcdeurne.nl en worden ze opgenomen in punt 8. Graag indienen voor 13 januari 2020.

Wij zien jullie graag 14 januari.

Behalen motorcross certificaat

Behalen motorcross certificaat

Rijders die lid zijn geworden maar nog niet in het bezit zijn van ons motorcross certificaat hebben vandaag een mail ontvangen. Zie onderstaand bericht. Zij kunnen het certificaat alsnog zo snel mogelijk komen behalen in 2020!

U heeft zich aangemeld als nieuw lid bij onze vereniging MC Deurne.

Zoals wij u per e-mail reeds hebben laten weten is het bij ons verplicht in het bezit te zijn van een MON motorcross certificaat.

De eerstvolgende gelegenheid om gecertificeerd te worden is donderdag 2 januari 2020 om 19.00 uur.

Deze certificering zal gehouden worden in: Café Zaal ’t Vertierke, Blasiusstraat 7, 5754 AS Deurne (Zeilberg).

Wij verzoeken u tijdig aanwezig te zijn.

Wij verzoeken u ons per e-mail aan te geven of u hierbij aanwezig bent. Vermeldt u a.u.b. duidelijk uw naam in de e-mail.

Indien u hierbij aanwezig bent is het zaak dat u kennis heeft genomen van het handboek zoals eerder aan u toegezonden en welke u ook kunt vinden op onze website HANDBOEK

Indien u niet in de gelegenheid bent erbij te zijn dan attenderen wij u er op dat de eerstvolgende certificering zal plaatvinden op donderdag 23 of 30 janurari 2020, plaats en tijdstip n.t.b.

Wij wijzen u er op dat u  in de tussentijd, zonder het behalen van het certificaat, niet mag rijden op het circuit van MC Deurne.

Einde van het jaar, wat te doen.

Gisteren is de 3de eindjaarmail verstuurd naar het e-mail adres wat bekend is bij ons.

Aanvulling op de vorige mails: MON (stand van zaken) / KNMV instructievideo bij aanvraag basis sportlicentie (16 jaar en ouder) 

Beste leden,

Bijna het einde van seizoen 2017 en dat wil zeggen dat we administratief weer alles op orde gaan brengen zodat jullie volgend jaar meteen weer kunnen gaan rijden.

Wat moeten jullie doen en weten voor het einde van het jaar:

LIDMAATSCHAP 

Zorg dat je adresgegevens kloppen

Is er iets gewijzigd dan wijzigingsformulier invullen ( https://mcdeurne.nl/wijzigingsformulier/ ) naar het adres wordt je nieuwe pasje gestuurd.

Is je Banknummer gewijzigd? geef dit dan direct door ( https://mcdeurne.nl/wijzigingsformulier/ ):

Het lidmaatschap gaat via automatische incasso in week 50 (11 december) van 2017 zorg dat er voldoende op je rekening staat. Moeten wij de incasso overnieuw doen dan zijn daar administratiekosten aan verbonden en die worden bij de volgende incasso mee geïncasseerd.

Zorg dat je geen incasso blokkade op je rekening hebt staan

Geen betaling ontvangen = geen pasje = niet rijden

OPZEGGING LIDMAATSCHAP VOOR 1 DECEMBER 2017 

Zijn er wijzigingen dan a.u.b. het wijzigingsformulier op onze website invullen voor 1 december 2017. Alleen opzeggingen via wijzigingsformulier worden verwerkt. Wij ontvangen zoveel mails dat de kans dat er iets fout gaat groot is vandaar dat je ons wijzigingsformulier moet invullen. Als het wijzigingsformulier bij ons ontvangen is krijg je hier een bevestiging van.

Ben je te laat met opzeggen dan zijn daar administratiekosten aan verbonden en zullen deze in rekening gebracht worden via de automatische incasso.

Dus: wijziging/opzegging alleen doorgeven via: https://mcdeurne.nl/wijzigingsformulier/ weet je je lidnummer niet vul dan 0 in dan vinden wij het wel.

LICENTIE 2018

Licentie 2018 aanvragen bij de bond waar je rijdt KNMV of MON niet bij de club wel clubnaam vermelden anders wordt hij niet verwerkt bij de bonden.

KNMV heeft het aanvragen vorig jaar al digitaal gemaakt maar heeft nu een extra aanvulling.

Basis Sportlicentiehouders motocross die een licentie aanvragen krijgen een instructievideo te zien. Met het beantwoorden van de vragen die daarna verschijnen leggen wij nog een keer de nadruk op het belang van vlaggencodes. Doel is het verhogen van de veiligheid. Basis Sportlicentiehouders motocross die op 1 januari 2018 16 jaar of ouder zijn dienen 10 vragen te beantwoorden. Dit zijn 5 vragen over de vlaggencodes en 5 vragen die je als vlaggenist moet weten. Door het goed beantwoorden van deze vragen krijgen sporters op hun licentie een speciale code, een vlaggetje. Dit betekent dat zij mogen optreden als vlaggen

Vlaggenistencursus via DLO (digitale leeromgeving)
Vanaf de tweede week december is dezelfde cursus, met de instructiefilm en bijbehorende vragen, via de digitale leeromgeving van de KNMV te volgen. Daarmee zijn we niet alleen afhankelijk van sporters, maar kunnen ook ouders, begeleiders, monteurs enzovoort worden ingezet. Hebben zij deze cursus met goed gevolg doorlopen? Dan krijgen zij via e-mail een certificaat toegestuurd. Dit certificaat kan worden uitgeprint of gedownload op de telefoon. Wij vragen dan ook iedereen hier de tweede week van december gebruik van te maken, hoe meer mensen kunnen vlaggen hoe veiliger de wedstrijden.

MON ook digitaal

Inmiddels weten we dat de MON hun aanvraag mogelijkheid ook digitaal gaat maken: Helaas neemt dit meer tijd in beslag dan ze verwacht hadden vandaar onderstaand bericht https://mon.nl/nieuws/nog-heel-even-geduld-alsjeblieft/  als wij te horen krijgen dat het systeem werkt maken wij hiervan melding op de site en Facebook.

Wat is er op dit moment bekend:

Straks kan men via een inlog zelf een startlicentie of trainingslicentie aanvragen en wijzigingen doorgeven.De Club die je invult krijgt hiervan een melding en moet deze goedkeuren voordat de MON hem verwerkt. De sportkeuring zou niet meer nodig zijn. De pasjes worden verzonden naar de club die je invult en die zorgt dat je het pasje kunt ophalen of dat ze verstuurd worden naar je thuisadres. Onderstaand afbeelding waar de aanvraag knop straks komt te staan bij MON

Op onze pagina lidmaatschap https://mcdeurne.nl/lidmaatschap/ kun je wel alle links vinden die je nodig hebt voor het aanvragen van een licentie zowel MON (volgt als de link op de MON site vermeld staat) als KNMV.

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit bericht stuur die dan naar info@mcdeurne.nl

 

Instructievideo bij aanvragen basis sportlicentie

Instructievideo bij aanvragen basis sportlicentie

Basis Sportlicentiehouders in te zetten als vlaggenist

Instructie vlaggencodes

Basis Sportlicentiehouders motocross die een licentie aanvragen krijgen een instructievideo te zien. Met het beantwoorden van de vragen die daarna verschijnen leggen wij nog een keer de nadruk op het belang van vlaggencodes. Doel is het verhogen van de veiligheid. Basis Sportlicentiehouders motocross die op 1 januari 2018 16 jaar of ouder zijn dienen 10 vragen te beantwoorden. Dit zijn 5 vragen over de vlaggencodes en 5 vragen die je als vlaggenist moet weten. Door het goed beantwoorden van deze vragen krijgen sporters op hun licentie een speciale code, een vlaggetje. Dit betekent dat zij mogen optreden als vlaggenist. 

In de praktijk worden bij clubwedstrijden en –trainingen, maar ook bij de DMX, vaak rijders ingezet als vlaggenist. Om die reden én om daarnaast het begrip tussen vlaggenisten en sporters te vergroten, hebben we deze vragen aan de licentieaanvraag toegevoegd.  

Baancommissarissen en vlaggenisten

Vanaf 2018 is elke vlaggenist of baancommissaris in het bezit van een licentie waarvoor zij een opleiding gevolgd hebben. Vlaggenisten mogen alleen bij clubtrainingen, clubwedstrijden en DMX worden ingezet en baancommissarissen ook bij alle KNMV-evenementen op het circuit.  

Organiseert de vereniging alleen clubtrainingen, clubwedstrijden en/of DMX-wedstrijden dan heb je in principe aan vlaggenisten voldoende. Zoals hiervoor beschreven hebben dus alle motocrossers in 2018 van 16 jaar en ouder hiervoor een licentie.  

Vlaggenistencursus via DLO (digitale leeromgeving)

Vanaf de tweede week december is dezelfde cursus, met de instructiefilm en bijbehorende vragen, via de digitale leeromgeving van de KNMV te volgen. Daarmee zijn we niet alleen afhankelijk van sporters, maar kunnen ook ouders, begeleiders, monteurs enzovoort worden ingezet. Hebben zij deze cursus met goed gevolg doorlopen? Dan krijgen zij via e-mail een certificaat toegestuurd. Dit certificaat kan worden uitgeprint of gedownload op de telefoon.  

Wij als vereniging vragen dan ook iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van deze cursus zodat we met zijn allen opgeleid en inzet baar zijn, zowel rijder als ouder/begeleider.

Let op: deze mensen mogen alleen tijdens clubtrainingen, clubwedstrijden en DMX ingezet worden. Zodra de mogelijk via onze digitale leeromgeving te gebruiken is zal de KNMV alle verenigingen hierover informeren en zullen wij dit als club naar buiten brengen.

MON licentie aanvragen

MON licentie aanvragen

Het systeem van de MON is nog niet klaar. Lees onderstaand bericht als het klaar is geldt onderstaand, lees alvast door.

https://mon.nl/nieuws/nog-heel-even-geduld-alsjeblieft/

LICENTIE AANVRAGEN: MIJN MON

WIL JIJ EEN MON-LICENTIE VOOR 2018 AANVRAGEN? DAT KUN JE HELEMAAL ZELF MET MIJN MON VIA DE MON-WEBSITE.
Op die manier komt jouw aanvraag direct bij ons binnen, ontlasten we jouw clubbestuur enorm én verloopt het hele proces een stuk sneller en gestroomlijnder dan voorheen.

WAT IS ER NIEUW?
Je hebt nog steeds toestemming nodig van een bij MON aangesloten club om een start- of trainingsbewijs te kunnen kopen, maar je hoeft niet meer met een stapel papieren naar het clubsecretariaat.

AFHANDELING
Zodra jij een complete licentieaanvraag hebt ingediend via Mijn MON en hebt betaald met iDeal, vragen we de door jou geselecteerde club toestemming om een licentie te verstrekken. Jouw secretaris kan die met één klik of tik op het scherm verlenen, waarna wij verder gaan met het verwerken van je aanvraag.

Ook hebben we de medische keuring afgeschaft en kun je zelf de status van je aanvraag volgen in Mijn MON.

Via Mijn MON kun je ook een aantal persoonlijke gegevens beheren, waar wij mee werken. Dus wil je dit jaar een andere foto op jouw pasje? Of ben je verhuisd? In enkele klikken stel je ons op de hoogte.

ACCOUNT AANMAKEN
De eerste keer dat je Mijn MON bezoekt, maak je een account aan. Dat doe je eenvoudig en snel als jij je licentienummer weet (staat op je pasje), of – als je e-mailadres bij ons bekend is – door enkele persoonlijke gegevens in te vullen. Ook als je nieuw bent, kun je een account aanmaken. Tijdens onze openingstijden kun je de hulp inroepen van de medewerkers van het bondsbureau, bijvoorbeeld als je niet verder komt omdat wij een oud of onjuist e-mailadres van jou gebruiken.

ZAKEN REGELEN
Als je eenmaal “binnen” bent, kun je eenvoudig je gegevens aanpassen, een nieuwe foto uploaden of een afvaardiging kopen. Ook je licentie voor 2018 aanvragen is vanaf dit moment een fluitje van een cent.

Let daarbij wel even goed op en selecteer het juiste jaartal, boven in de witte balk!

AFHANDELING
Zodra jij een complete licentieaanvraag hebt ingediend via Mijn MON en hebt betaald met iDeal, vragen we de door jou geselecteerde club toestemming om een licentie te verstrekken. Jouw secretaris kan die met één klik of tik op het scherm verlenen, waarna wij verder gaan met het verwerken van je aanvraag.

Je pasje ontvang je zoals nu gebruikelijk is. In veel gevallen betekent dit, dat je hem op kunt halen bij jouw club of wordt opgestuurd door de club.

Per mail word jij op de hoogte gehouden van de vorderingen in het proces en ook kun je door in te loggen zien hoe ver we zijn. Mooi, toch?

TIP
Mijn MON werkt momenteel het best als je een desktopcomputer of laptop gebruikt, maar een licentie aanvragen met je smartphone kan ook.

HULP NODIG?
De afgelopen weken is de nieuwe, online aanvraagprocedure uitgebreid getest en bijgeschaafd. Hierdoor zou het nu voor iedereen met een internetverbinding mogelijk moeten zijn om snel en eenvoudig een MON-licentie aan te vragen via een van onze clubs. Kom je er toch niet uit? Vraag dan eerst hulp aan een vriend of familielid, of meld je bij je club. Tijdens openingstijden kun je ons natuurlijk ook bellen of mailen.

STARTNUMMERS
Omdat dit nieuwe online aanvraagsysteem iets langer dan gepland op zich heeft laten wachten, worden de in 2017 gebruikte startnummers ook wat later vrijgegeven – na 15 december. Als je voor die tijd een licentie voor 2018 aanvraagt, weet je zeker dat jouw startnummer van jou blijft (wanneer je weer in dezelfde klasse gaat rijden). Klassen die samen gaan rijden, hebben te maken met een uitzondering! Indien daarbij twee personen evenveel recht hebben op een nummer geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

De “vroege vogel-korting” van € 10 op startbewijzen blijft t/m 15 december van kracht.

VEELGESTELDE VRAGEN
Waarom moet ik een MON-club selecteren om een licentie te kunnen krijgen?
MON is een vereniging, een organisatie zonder winstoogmerk. Aangesloten motorsportclubs zijn onze leden en hebben het voor het zeggen. Zo dienen wij het belang van de sport en dat van jou als rijder. Want via jouw club kun jij van je laten horen en inspraak uitoefenen op het beleid van MON. Daarom vinden wij het belangrijk dat jij je bij een MON-club aansluit.

Maakt het uit welke club ik kies?
De club die jij selecteert, keurt niet alleen jouw aanvraag goed (of af), maar is ook je eerste aanspreekpunt. Bijvoorbeeld als je dispensatie aanvraagt, wilt degraderen of een goed idee hebt om de sport samen nóg mooier te maken. Daarom ontvangt jouw club in een aantal gevallen een bescheiden financiële tegemoetkoming, als je een licentie aanvraagt. Kies dus een club waar je ook echt iets mee hebt én die jou erkent als lid.
We nemen je aanvraag pas in behandeling, als de door jou geselecteerde club hem heeft geaccordeerd! Of dat zo is, kun je straks terugvinden bij de status van je bestelling in Mijn MON. Ook krijg je een e-mail zodra jouw club de aanvraag heeft geaccordeerd of afgewezen.

Wat gebeurt er als mijn club mijn aanvraag afkeurt?
Heb je een club geselecteerd, die jou niet erkent als lid of jouw bewijsaanvraag om een andere reden afkeurt? In dat geval beëindigen wij de aanvraagprocedure en krijg je het door jou betaalde bedrag teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer, minus € 20,- administratiekosten.

Vanaf wanneer is mijn licentie geldig?
Met uitzondering van MX-startbewijzen, zijn alle licenties na goedkeuring door een MON-club direct van kracht in het gekozen kalenderjaar.
In principe geldt bij MX-startbewijzen het volgende: als jouw club je aanvraag vóór donderdag 12:00 goedkeurt, kun je in het daaropvolgende weekend deelnemen aan MX-bondswedstrijden en sta je dus op de rennerslijsten.
Maar als de door jou verstrekte gegevens en documenten twijfels oproepen, kan de behandeling langer duren (bijvoorbeeld als je een Eigen gezondheidsverklaring hebt ingevuld die door de Medische commissie beoordeeld moet worden, als je pasfoto niet voldoet of als je een te lage klasse voor jouw kwaliteiten hebt geselecteerd).

SOORTEN LICENTIES
TRAININGSBEWIJS
Met een trainingsbewijs kun je deelnemen aan regiowedstrijden, clubwedstrijden en trainingen in clubverband. Het MON trainingsbewijs heeft o.a. een WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekering op alle officieel voor motorcross goedgekeurde circuits in Nederland.

Een trainingsbewijs kun je net als (bijna) alle andere MON-licenties per 01-11-2017 zelf aanvragen via Mijn MON.

Een door jou opgegeven MON-club dient nog steeds akkoord te gaan met jouw aanvraag! Een trainingsbewijs is in principe geldig, vanaf het moment dat jouw club akkoord is gegaan met je aanvraag. De status van je aanvraag kun je volgen via Mijn MON. Daarnaast houden we je met mails op de hoogte van de voortgang.

Trainingsbewijs
Prijs
Trainingsbewijs 2018
€ 75,00
Trainingsbewijs 2017 aangevraagd vanaf 01-08-2018
€ 50,00
Trainingsbewijs 2017-2018 (geldig vanaf 01-08-2017 t/m 31-12-2018)
€ 100,00
WAT KAN IK MET EEN TRAININGSBEWIJS?
Verzekerd trainen op alle officiële motorcrosscircuits van Nederland
Deelname aan club- en regiowedstrijden waarvoor de MON een dekkingsbewijs voor de verzekering heeft afgegeven
Indien een vereniging de Vrije klasse toevoegt aan een officiële MON Jeugdwedstrijd is het mogelijk om vanaf de leeftijd van 15 jaar deel te nemen in deze klasse
Deelname aan bijzondere evenementen onder regelgeving van MON, zoals de wintercross, de veteranencross en maïsplakwedstrijden etc.
STARTBEWIJS
Voor deelname aan MON wedstrijden hoor je in het bezit te zijn van een MON startbewijs. Met dit startbewijs ben je verzekerd bij MON wedstrijden en met trainingen op alle officieel voor motorcross goedgekeurde circuits in Nederland.

Als startbewijshouder ontvang je gratis het bondsmagazine Motorsportnieuws.

Een startbewijs kun je net als (bijna) alle andere MON-licenties zelf aanvragen via Mijn MON.

Een door jou opgegeven MON-club dient nog steeds akkoord te gaan met jouw aanvraag!

PRIJS STARTBEWIJS
Startbewijs Nationale klassen motorcross
Prijs
Startbewijs 2018 aangevraagd vóór 01-12-2017
€ 205,00
Startbewijs 2018 aangevraagd vanaf 01-12-2017
€ 215,00
Startbewijs 2018 aangevraagd vanaf 01-08-2018
€ 100,00
Tweede en daaropvolgende startbewijzen
€ 60,00

Startbewijs Jeugdklassen motorcross
Prijs
Startbewijs Jeugd 2018 aangevraagd vóór 01-12-2017
€ 165,00
Startbewijs Jeugd 2018 aangevraagd vanaf 01-12-2017
€ 175,00
Startbewijs Jeugd 2018, eerste aanvraag (introductieregeling)
€ 100,00
Startbewijs Jeugd 2018 aangevraagd vanaf 01-08-2018
€ 75,00
Tweede en daaropvolgende startbewijzen
€ 60,00
Introductiestartbewijs
€ 60,00
INTRODUCTIESTARTBEWIJS
Met een introductiestartbewijs kan worden deelgenomen aan maximaal twee MON wedstrijden naar keuze per seizoen. Een introductiestartbewijs kan worden aangevraagd in de klassen Dames, MX2 Junioren, Open Junioren, Quad Junioren, Quad senioren, Zijspan Nationalen en als bakkenist van een Zijspan Inter.

Voor een introductiestartbewijs geldt hetzelfde reglement als voor een regulier startbewijs.

Introductiestartbewijs
Prijs
Introductiestartbewijs
€ 60,00
DAGLICENTIE
Met een daglicentie kun je goed verzekerd trainen of club- en regiowedstrijden rijden, als je geen start- of trainingsbewijs hebt.

Verder kan een daglicentie worden afgesloten bij bijzondere evenementen, op vertoon van geldige legitimatie. Om een daglicentie te kunnen kopen, heb je een crosscertificaat of een licentie van een andere bond nodig.

Aanvragen daglicentie trainingen en clubwedstrijden

OFFROADPAS
Met een offroadpas kun je deelnemen aan offroadritten en offroadevenementen, ook ben je verzekerd tijdens deze evenementen. De pas is geldig tijdens:

Clubtrainingen (op alle officieel voor motorcross goedgekeurde circuits in Nederland)
Wedstrijden met een aparte offroadklasse indien door MON een dekkingsbewijs van verzekering is afgegeven
Offroadritten en andere evenementen waarvoor door MON een dekkingsbewijs van verzekering is afgegeven.
De offroadpas geeft een aanvullende (secundaire) WA dekking van verzekering bovenop de WAM (Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen) voor het kenteken dat op de aanvraag voor de pas is vermeld.

Offroadpas
Prijs
Offroadpas 2018
€ 75,00
Offroadpas 2018 aangevraagd vanaf 01-08-2017
€ 50,00
Offroadpas 2017-2018 (geldig vanaf 01-08-2017 t/m 31-12-2018)
€ 100,00
Meerprijs Offroadpas rechtstreeks bij MON (MLN) gekocht
€ 20,00
Offroadpas aanvragen

OMZETTEN LICENTIES
Dit houdt in dat het bewijs moet omgezet worden naar een andere klasse of een ander startnummer.

Omzetten bewijs
Prijs
Omzetten bewijs
€ 20,00
OMZETTEN VAN LICENTIES BIJ PROMOTIE
Bij promotie wordt de rijder gepromoveerd naar een hogere klasse. Er worden geen omzettingskosten in rekening gebracht bij een verplichte of vrijwillige promotie.

Vrijwillig promotie aanvragen

NIEUW PASJE AANVRAGEN
Bij beschadiging, diefstal of het verliezen van je pas kan je een nieuw start- of trainingsbewijs aanvragen.

Nieuw bewijs
Prijs
Nieuw bewijs
€ 10,00