Vlaggen tijdens wedstrijd (Zaterdagen/Zondagen)

 

Je bent verplicht te vlaggen, als je meedoet aan de clubwedstrijden van M.C. Deurne. We streven ernaar om bij de inschrijving al aan te geven waar je moet vlaggen en in welke klasse.

Er zitten altijd 2 klassen tussen het vlaggen en het rijden in. Na het einde van een klasse blijft de vlaggenist staan tot je afgewisseld wordt door de volgende vlaggenist (dit in verband met de veiligheid en een snelle doorstroming van de wedstrijd)

Als de narijder aan komt rijden houdt de vlaggenist de vlag vast :

omlaag = niet gewisseld

omhoog = wel gewisseld

Alle vlaggenisten krijgen een hesje aan met postnummer, het hesje wordt bij vlagwissel eveneens gewisseld. Het is verplicht het hesje te dragen. De nieuwe vlaggenist moet voor het einde van de vorige manche op zijn post zijn.

Bij niet of te laat op komen dagen bij de post wordt men gediskwalificeerd voor het resterende deel van de wedstrijddag.

Men moet minimaal 16 jaar zijn om te mogen vlaggen, dus jongere broertjes of zusjes kunnen en mogen niet vlaggen. In geval van een jeugdrijder <16 haar mag alleen een ouder of begeleider deze taak overnemen.

Nadat de laatste klasse is verreden moet de laatste vlaggenist het hesje, bordje en vlag meenemen en terug brengen naar de jurywagen.

Vlaggenisten let op : Kijk de rijders na!!! je staat te vlaggen voor situaties die gebeuren na jouw post!!

Het is niet toegestaan dat anderen, behalve de vlaggenist zich op of bij de vlagpost bevinden.

Vlaggen tijdens wedstrijden woensdagavond

Vlaggen tijdens wedstrijd algemeen

Wij delen u als vlagger in op één vlagpost gedurende  de hele wedstrijd. Onderling wisselen met een collega vlagger is toegestaan.

Tussen de manches is er géén pauze.

Na iedere manche rijdt een narijder, zorg dat u uw post niet verlaat totdat voor de laatste manche de narijder is gepasseerd.

Alle vlaggers dienen zich bij aankomst te melden bij de vlagcoördinator in de jurywagen. U   krijgt hier een hesje en vlag uitgereikt. Het is verplicht het hesje te dragen.

Nadat de laatste klasse is verreden dienen het hesje en vlag bij de vlagcoördinator, in de jurywagen, ingeleverd te worden.

Zorg ervoor dat u zicht tijdig, ten minste 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd, heeft gemelde bij de vlagcoördinator.

U ontvangt van de vlagcoördinator een polsbandje en een 3-tal consumptiemunten.

De consumptiemunten kunt u gebruiken bij de frituurwagen.

Omdat er niet voorzien is in een pauze is het wellicht raadzaam een of meerdere consumpties al voorafgaand aan de wedstrijd te gebruiken.

De frituurwagen blijft tot een half uur na afloop van de laatste manche voor u beschikbaar.

 

Instructie vlaggen en signalen

Een goed functionerende vlagger is essentieel voor een veilige wedstrijd omgeving.

Om deze reden hebben wij kort een aantal aandachtspunten voor u samengevat:

  • Sta tijdig op uw post zodat het tijdschema gehaald kan worden
  • Zorg ervoor dat u altijd alléén op een vlagpost staat, op deze wijze wordt u niet afgeleid.
  • De mobiele telefoon mag tijdens de manche niet gebruikt worden
  • Moedig geen rijders aan, u bent neutraal
  • U bent verantwoordelijk voor het baanvak tussen u en de volgende vlagger. Om deze reden staat u in hoofdzaak met de rug in de richting waar de rijders vandaan komen.
  • Verlaat nimmer uw vlagpost. Baan-assistenten en EHBO zijn er voor calamiteiten.
  • U beschikt als vlagger alleen over een gele vlag. In geval van een calamiteit wordt deze gezwaaidgebruikt, niet stilhangend.
  • Indien uw opvolgende vlagger een gezwaaid vlagsignaal geeft mag u, ter introductie van het gevaar, een stilgehouden vlag uitsteken.
  • U mag nadrukkelijk géén stilgehouden vlag uitsteken indien uw opvolgende vlagger een stilgehouden vlag uitsteekt.

Vlaggen en signalen

Baanoverzicht wedstrijden vlaggen 2018