Jeugd

Het bestuur van M.C. Deurne had geconstateerd dat het aantal jeugdleden de laatste jaren afnam. Aan de hand van dit gegeven is in 2002 het eerst jeugdplan opgezet. Met trots kunnen wij u vertellen dat het jeugdplan zeer geslaagd is en er een tweede jeugdplan op tafel is gekomen, deze liep tot 2009. Ons jeugdleden aantal is toen gestegen naar 47 leden in 2004, 63 jeugdleden 2005 en we kunnen met trots vertellen dat dit aantal in 2006 al weer overschreden was,maar liefst 100 jeugdleden. We hebben inmiddels een schitterende jeugdbaan, gediplomeerde trainers en een bestuur dat er de schouders er onder zet.

De lange termijn doelstellingen met betrekking tot het jeugdbeleidsplan van M.C. Deurne zijn:

 • een gezond aantal jeugdleden in alle categorieën waardoor de doorstroming naar senioren toe verzekerd is.
  Dit zal tot uitdrukking moeten komen dat tijdens clubwedstrijden in de klassen 65cc t/m 85cc tenminste 15 rijders van iedere klasse aan de start staan.
 • M.C. Deurne levert jaarlijks jeugdrijders af welke regionaal dan wel landelijk meestrijden om de hoogste titel, waarbij elke 3 jaar een districtkampioen of regionaal jeugdkampioen of Nederlands Kampioen naar voren komt.
 • Jeugdrijders zijn er trots op lid te zijn van M.C. Deurne
 • Groei van het aantal jeugdleden naar 100 in het jaar 2009, deze doelstelling hebben we al behaald,
 • Doelstelling betrokkenheid van de leden bij de club.

Om de jeugdrijders naar een hoger niveau te brengen, heeft M.C. Deurne Geek aangesteld als Hoofd opleiding die de jeugd trainingen geeft samen met de andere trainers.
Het jeugdplan is al die jaren gesteund door een aantal bedrijven. Zonder hun steun was de uitvoer van het jeugdplan niet mogelijk geweest. Het bestuur wil hierbij de sponsoren van het jeugdbeleid bedanken.

Wij waren de eerste club die trainingen ging geven en rijders opleiden en zijn erg blij om te zien dat clubs om ons heen ons voorbeeld zijn gaan volgen. Uiteindelijk ga je ook niet voetballen zonder training te kunnen krijgen. Wij zijn ook de eerste club die het motorcross certificaat verplicht hebben gesteld voor alle leden, helaas hebben niet alle clubs dit overgenomen we hopen dat dit in de toekomst wel gaat veranderen.
Na 2009 hebben wij geen updates meer gemaakt omdat de manier van werken voor de jeugd ingebakken zit in onze huidige werkwijze. Daarmee is het toenmalige jeugdplan ook komen te vervallen omdat het gedateerd is. We blijven bezig met zoveel mogelijk doen voor onze jeugd.

 

 • Elk jaar hebben we 6 trainingen voor de jeugd en ook de volwassenen, deze trainingen worden gegeven door trainers die volledige opleidingen genoten hebben en verbonden zijn aan M.C. Deurne
 • We proberen 1 van die trainingen te geven op een andere baan en we nodigen gast trainers uit.
 • We hebben een mooi aantal jeugdleden en hopen in de toekomst weer te kunnen groeien d.m.v. de opstapwedstrijdjes die in de zomer georganiseerd worden door onze jeugdcommissie.
 • Elk jaar organiseren we een opendag / opstapdag die druk bezocht wordt !
 • Alle nieuwe rijders behalen een motorcross certificaat zodat ze op de hoogte zijn van alle regels binnen de motorcross.
 • Sinds kort hebben we weer enkele 50cc rijders en die laten we mee doen bij de wedstrijden door ze op de jeugdbaan te laten rijden. Ze mogen dan de hele dag rijden op de jeugdbaan en tussendoor rijden ze een wedstrijdje.
 • Er is regelmatig een trainer aanwezig op zondagen op onze jeugdbaan om de rijders te helpen en veel te leren.