Reglement mcdeurne

Regels n.a.v. vernieuwde verzekering regels

 • Alleen rijders met motor mogen op de baan aanwezig zijn.
 • Alle overige personen horen achter de publieksafzetting te staan.
 • Daar waar geen publieksafzetting is, is het verboden voor publiek.
 • Ook monteurs, eigen trainers, ouders, begeleiders en overige personen die meekomen met een rijder vallen onder de noemer publiek.

Reglement M.C. Deurne

Bij het aanvaarden van het lidmaatschap heeft u ervoor getekend de navolgende regels gelezen, begrepen en aanvaard te hebben voor het seizoen en zich hieraan te zullen houden tijdens het gebruik maken van onze accommodatie.

 

 • U bent als licentiehouder verantwoordelijk voor het gedrag van uw begeleiders.
 • Het betreden van ons terrein geschiedt op eigen risico
 • Uw begeleiders en uzelf, op het moment dat u niet rijdt, mogen zich niet bevinden op het circuit en of in de veiligheidszones
 • Honden en andere dieren dienen aangelijnd te zijn
 • U kunt organisator, uw collega rijder of de KNMV /MON niet aansprakelijk stellen voor schade die u oploopt door zich niet houden aan bovengenoemde en onderstaande regels.
 • Bij vrije trainingen zijn er geen vlaggenisten op de baan, u traint op eigen risico.
 • Om te mogen trainen is een KNMV/MON licentie verplicht. Licenties van andere bonden Nederlands of Buitenlands zijn niet geldig voor trainingen op ons circuit.
 • Het is verboden buiten de vastgestelde trainingstijden te crossen op het circuit
 • Het is verboden buiten het circuit te crossen
 • Op het rennerskwartier mag tijdens reguliere trainingen alleen stapvoets gereden worden.
 • Men dient tijdens de trainingen steeds de veiligheid van zichzelf en anderen in het oog te houden.
 • Beschermende kleding, goed passende helm en crosslaarzen zijn verplicht tijdens trainingen. Advies: draag een crossbril en een bodyprotector.
 • Men dient na afloop afval op te ruimen en mee te nemen
 • Motoren t/m 85cc mogen gebruik maken van de kleine baan, dus 125-250-500-4takts en quads mogen niet op de kleine baan rijden behalve overleg met toezichhouders/trainers of in geval van een dispensatiepas voor jeugdbaan.
 • Indien er op zondag een wedstrijd is, kan er op de zaterdag ervoor niet getraind worden.
 • Milieumat is verplicht, zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Deze zijn verkrijgbaar bij de kantine
 • Men dient ten alle tijden het advies van het bestuur op te volgen
 • Tijdens trainingen dient men op verzoek de trainingspas en district licentie (verzekeringsbewijs) te tonen.
 • In het geval van pech of als u valt op een onoverzichtelijke plek, moet u zichzelf eerst in veiligheid brengen en de andere rijders waarschuwen dat er gevaar dreigt.
 • Voor starttrainingen is apart deel beschikbaar. Dit is in het gebied waar we normaal gesproken de start hebben bij wedstrijden.
 • Zijspannen worden niet op het circuit toegelaten.
 • Bij afwezigheid van bestuur zijn commissieleden en toezichthouders bevoegd tot nemen beslissingen welke opgevolgd worden alsof er sprake is van bestuur.
 • Zogenaamde Tear-Offs op crossbrillen zijn sinds 1 januari 2010 verboden.
 • Wij zijn een vereniging met leden, waarbij je lid van de vereniging moet zijn om te kunnen rijden. Uitzondering hierop is dat uitsluitend bestuursleden toestemming kunnen geven voor incidenteel gebruik aan gastrijders
 • Alleen rijders met motor mogen op de baan aanwezig zijn.
 • Alle overige personen horen achter de publieksafzetting te staan.
 • Daar waar geen publieksafzetting is, is het verboden voor publiek.
 • Ook monteurs, eigen trainers, ouders, begeleiders en overige personen die meekomen met een rijder vallen onder de noemer publiek.
 • Bij drugs of overmatig drank gebruik wordt u verwijderd van ons terrein en uw rijderspas ingenomen. Het bestuur beslist wat er daarna met het lidmaatschap gebeurt.