Na meer dan 23 jaar heeft gisteren op de Algemene ledenvergadering Richard v.d. Horst met pijn in zijn hart afscheid genomen als voorzitter dagelijks bestuur. Gelukkig blijft Richard nog als commissielid en houdt zich bezig met de evenementen commissie onderhoudscommissie, is trainer etc. etc. dus hij blijft nog heel belangrijk voor MC Deurne. Wij bedanken Richard voor alle jaren dat hij klaar heeft gestaan als voorzitter van het dagelijks bestuur en zijn blij dat hij nog bij ons blijft.

Na lang zoeken heeft zich iemand gemeld om Richard zijn taak over te gaan nemen en wel onze Stijn Sanders. Stijn draait al jaren de baancommissie en is op de hoogte hoe het al jaren bij M.C. Deurne gaat en wat er al dan niet speelt. Wij achten hem dan ook als de juiste kandidaat om het voorzitterschap van het dagelijks bestuur op zich te nemen. Wij wensen Stijn heel veel succes met deze belangrijke taak binnen onze club.