Zoals jullie hebben kunnen zien op onze website en op Facebook organiseren we dit jaar de clubwedstrijden anders dan andere jaren.

Er worden 3 clubwedstrijden voor de jeugd en 3 wedstrijden voor de senioren georganiseerd, deze wedstrijden vinden plaats op woensdagavonden.

De trainingen starten vanaf 16.00 uur, de wedstrijden vanaf 18.00 uur.

Tijdens de wedstijden worden een aantal vlagposten bemand, tijdens de trainingen wordt er niet gevlagd.

Om de avonden vlot te laten verlopen zijn we dringend op zoek naar vlaggers die vanaf 17.30 uur beschikbaar zijn.

Wij doen een dringende oproep aan een 7-tal senioren rijders om op de jeugdavonden te komen vlaggen. Voor de seniorenavonden geldt hetzelfde, hier doen we een dringende oproep aan een 7-tal ouders om tijdens de seniorenavonden te komen vlaggen.

Mocht je niet alle 3  de avonden in de gelegenheid zijn, meldt je dan toch aan, alle hulp is welkom.

Volledigheidshalve hierbij de datums:

De jeugdwedstrijden zijn op 6 juni – 27 juni -11 juli

De seniorenwedstrijden zijn op 13 juni 4 juli en 18 juli.

Aanmelden voor 1 juni via vlaggen@mcdeurne.nl

Vermeld bij de aanmelding svp de datums dat je voor ons beschikbaar bent.

Tijdens de avond zorgen wij vanzelfsprekend voor een natje en een droogje.

Wij vertrouwen er dan ook op dat jullie tijdig en in voldoende mate reageren.

Bij voorbaat dank!

Wedstrijdorganisatie MC Deurne