Reglement opstapwedstrijdjes

Opstapklasse:

De opstapklasse is nadrukkelijk bedoeld voor de beginnende rijders.

De wedstrijdleiding beoordeeld tijdens de training of een rijder “ervaren” of  “onervaren’ is.

Een 50 cc / 65 cc rijder die bij de opstapklasse is ingeschreven en door de wedstrijdleiding als ervaren wordt beoordeeld heeft de mogelijkheid eenmalig mee te rijden met de 50cc klasse.

In geval van ongewenste overplaatsing wordt inschrijfgeld niet gerestitueerd.

Prijzen:

Alle rijders die deelnemen aan de opstapklasse ontvangen een prijs.

De winnaars krijgen tevens de “MC Deurne Wisselbokaal”, uiteraard dient deze weer te worden ingeleverd bij de eerstvolgende opstapwedstrijd.

Puntentelling is ondergeschikt aan het plezier van de wedstrijden. Om deze reden wordt over de uitslag niet gediscussieerd.

Betreden van het circuit:

Elke rijder heeft de mogelijkheid om bij inschrijving één begeleider aan te wijzen.

De begeleider heeft het recht zich tijdens de training en wedstrijden, voor eigen risico, te begeven buiten de publieksvrije zones enkel met als doel het helpen van de rijders tijdens de training wedstrijd in noodzakelijke gevallen.

De begeleider dient als zodanig herkenbaar te zijn door het dragen van een door de wedstrijdleiding ter beschikking gestelde aanduiding.

Publiek is toegestaan rondom de baan achter de aangebrachte afzetting. Daar waar geen afzetting is voorzien geldt als publieksvrije zone. Bij overtreding hiervan kunnen de training of wedstrijden worden stilgelegd of afgelast op last van de wedstrijdleiding.

In geval van afgelasting zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.

 

Afval:

Elke rijder wordt geacht zorg te dragen voor een afvalzak en zijn/haar eigen afval mee naar huis te nemen evenals dat van zijn/haar supporters.

 

Baancommissarissen (vlaggers):

Tijdens de trainingen en wedstrijden wordt een beroep gedaan op de ouders en/of begeleiders voor het innemen van positie op de vlagposten. Indien de vlagposten onvoldoende bemand zijn zal met de trainingen of wedstrijden niet worden begonnen. Vlaggen worden door de wedstrijdleiding ter beschikking gesteld.

Wij wensen iedereen een gezellige, sportieve wedstrijd toegewenst.

naar inschrijven opstapwedstrijdjes

Jeugdcommissie M.C. Deurne