Beste leden,

Bijna het einde van seizoen 2021 en dat wil zeggen dat we administratief weer alles op orde gaan brengen zodat jullie volgend jaar meteen weer kunnen gaan rijden.

Wat moeten jullie doen en weten voor het einde van het jaar:

LIDMAATSCHAP (doorlopend, wordt automatisch verlengt)

Kosten lidmaatschap voor 2022 € 180 per jaar.

Zorg a.u.b. dat je adres– bankgegevens en e mail kloppen

Is er iets gewijzigd (stuur geen mail) maar vul a.u.b. het wijzigingsformulier in ( https://mcdeurne.nl/wijzigingsformulier/)

Het lidmaatschap gaat via automatische incasso in week 50 (13 december) van 2021, zorg dat er voldoende saldo op je rekening staat. Moeten wij de incasso overnieuw doen dan zijn daar administratiekosten aan verbonden en die worden bij de volgende incasso mee geïncasseerd (Zoals vermeld op de website).

Zorg dat je geen incasso blokkade op je rekening hebt staan

Geen betaling ontvangen = geen pasje = niet rijden

Het nieuwe pasje wordt naar het adres wat wij hebben gestuurd tussen kerst en Nieuwjaar zodat je m.i.v. 1 januari 2022 weer kunt komen rijden.

Wil je een ander soort lidmaatschap of sponsoring vul ook dan ons wijzigingsformulier in. (https://mcdeurne.nl/wijzigingsformulier/)

Wijzigingen

Geen wijzigingen qua kosten voor lidmaatschap voor 2022 er kunnen wel wijzigingen komen voor licenties van de MON en KNMV.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP VOOR 1 DECEMBER 2021

Alleen opzeggingen via ons wijzigingsformulier (https://mcdeurne.nl/wijzigingsformulier/) worden verwerkt, dus niet via de app of mondeling via een bestuurslid.

Houdt er rekening mee dat als je vòòr het nieuwe MC Deurne certificaat (sinds eind 2020) lid bent geworden en je zegt je lidmaatschap op dan moet je het certificaat opnieuw komen behalen als je weer lid wilt worden.

Na ontvangst van opzegging via ons wijzigingsformulier krijg je hier een bevestiging van. Weet je je lidnummer niet vul dan 0 in, wij vinden het wel.

Ben je te laat met opzeggen dan zijn daar administratiekosten aan verbonden en zullen deze in rekening gebracht worden via de automatische incasso (kosten staan vermeld op de website).

Je ontvangt altijd een bevestiging van de opzegging via de e mail die bij ons bekend is of vermeld wordt op het wijzigingsformulier.

LICENTIE 2022

(op de site van MON en KNMV komt te staan wanneer je aan kunt vragen voor 2022, dit kan alleen digitaal via de site KNMV of MON)

Licentie 2022 aanvragen bij de bond waar je rijdt KNMV of MON niet bij de club zelf. De KNMV stelt per licentie een bedrag beschikbaar voor de motorcross vereniging, in de aanvraag kan jij aangeven welke vereniging jij wilt ondersteunen. Natuurlijk hopen wij dat je aan MC Deurne denkt als je dit invult ! De vereniging kan deze bijdrage uiteraard goed gebruiken om te investeren in jullie circuit! De MON stuurt hun pasjes naar de club die je invult en die club zorgt dat jij ze krijgt.

Elke bond verwacht dat je in het bezit bent van een motorcross certificaat, heb je die niet dan krijg je geen licentie en moet je het certificaat eerst gaan behalen.

M.C. Deurne heeft sinds eind 2020 haar eigen motorcross certificaat en deze is bij beide bonden geldig, als je lid bij ons wordt moet je het certificaat komen behalen en wij zorgen dat de KNMV en MON weet dat je het bezit. Houdt er rekening mee dat als je voor het nieuw certificaat lid bent geworden en je zegt op dan moet je het certificaat opnieuw komen behalen als je weer lid wordt omdat alleen het nieuwe certificaat geldig is bij beide bonden.

KNMV

Basis Sportlicentiehouders motocross die een licentie aanvragen krijgen een instructievideo te zien. Met het beantwoorden van de vragen die daarna verschijnen leggen wij nog een keer de nadruk op het belang van vlaggencodes. Doel is het verhogen van de veiligheid. Basis Sportlicentiehouders motocross die op 1 januari 2022 – 16 jaar of ouder zijn dienen 10 vragen te beantwoorden. Dit zijn 5 vragen over de vlaggencodes en 5 vragen die je als vlaggenist moet weten. Door het goed beantwoorden van deze vragen krijgen sporters op hun licentie een speciale code, een vlaggetje. Dit betekent dat zij mogen optreden als vlagger

Vlaggenistencursus via DLO (digitale leeromgeving)

Al enige tijd is dezelfde cursus, met de instructiefilm en bijbehorende vragen, via de digitale leeromgeving van de KNMV te volgen. Daarmee zijn we niet alleen afhankelijk van sporters, maar kunnen ook ouders, begeleiders, monteurs enzovoort worden ingezet. Hebben zij deze cursus met goed gevolg doorlopen? Dan krijgen zij via e-mail een certificaat toegestuurd. Dit certificaat kan worden uitgeprint of gedownload op de telefoon. Wij vragen dan ook iedereen hier gebruik van te maken, hoe meer mensen kunnen vlaggen hoe veiliger de wedstrijden.

MON

Via inlog kun je de licentie aanvragen die jij wilt hebben, trainingslicentie of startlicentie. Vul alles goed in, vermeld de club waar je lid bent (MC Deurne) en betaal. Via dezelfde inlog kun je ook wijzigingen doorgeven. De Club die je invult krijgt hiervan een melding per mail en moet deze goedkeuren voordat de MON hem verwerkt. Als je voor het eerst een licentie aanvraagt bij de MON dan moet je zorgen dat je motorcross certificaat bij de bond is! Als ze die niet hebben wordt er niet verwerkt. Heb je het motorcross certificaat bij ons behaald dan kun je uiteraard een kopie bij ons opvragen via motorcrosscertificaat@mcdeurne.nl en wij geven na elke certificering de namen door aan de MON. De sportkeuring is niet meer nodig. De pasjes worden verzonden naar de club die je invult en die zorgt dat je het pasje kunt ophalen of dat ze verstuurd worden naar je thuisadres.

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit bericht stuur die dan naar info@mcdeurne.nl