Basis Sportlicentiehouders in te zetten als vlaggenist

Instructie vlaggencodes

Basis Sportlicentiehouders motocross die een licentie aanvragen krijgen een instructievideo te zien. Met het beantwoorden van de vragen die daarna verschijnen leggen wij nog een keer de nadruk op het belang van vlaggencodes. Doel is het verhogen van de veiligheid. Basis Sportlicentiehouders motocross die op 1 januari 2018 16 jaar of ouder zijn dienen 10 vragen te beantwoorden. Dit zijn 5 vragen over de vlaggencodes en 5 vragen die je als vlaggenist moet weten. Door het goed beantwoorden van deze vragen krijgen sporters op hun licentie een speciale code, een vlaggetje. Dit betekent dat zij mogen optreden als vlaggenist. 

In de praktijk worden bij clubwedstrijden en –trainingen, maar ook bij de DMX, vaak rijders ingezet als vlaggenist. Om die reden én om daarnaast het begrip tussen vlaggenisten en sporters te vergroten, hebben we deze vragen aan de licentieaanvraag toegevoegd.  

Baancommissarissen en vlaggenisten

Vanaf 2018 is elke vlaggenist of baancommissaris in het bezit van een licentie waarvoor zij een opleiding gevolgd hebben. Vlaggenisten mogen alleen bij clubtrainingen, clubwedstrijden en DMX worden ingezet en baancommissarissen ook bij alle KNMV-evenementen op het circuit.  

Organiseert de vereniging alleen clubtrainingen, clubwedstrijden en/of DMX-wedstrijden dan heb je in principe aan vlaggenisten voldoende. Zoals hiervoor beschreven hebben dus alle motocrossers in 2018 van 16 jaar en ouder hiervoor een licentie.  

Vlaggenistencursus via DLO (digitale leeromgeving)

Vanaf de tweede week december is dezelfde cursus, met de instructiefilm en bijbehorende vragen, via de digitale leeromgeving van de KNMV te volgen. Daarmee zijn we niet alleen afhankelijk van sporters, maar kunnen ook ouders, begeleiders, monteurs enzovoort worden ingezet. Hebben zij deze cursus met goed gevolg doorlopen? Dan krijgen zij via e-mail een certificaat toegestuurd. Dit certificaat kan worden uitgeprint of gedownload op de telefoon.  

Wij als vereniging vragen dan ook iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van deze cursus zodat we met zijn allen opgeleid en inzet baar zijn, zowel rijder als ouder/begeleider.

Let op: deze mensen mogen alleen tijdens clubtrainingen, clubwedstrijden en DMX ingezet worden. Zodra de mogelijk via onze digitale leeromgeving te gebruiken is zal de KNMV alle verenigingen hierover informeren en zullen wij dit als club naar buiten brengen.